VADERDAG SALE - TOT 55% KORTING

Disclaimer voor Websiterelaties

Deze vergelijkingswebsite, top5matrassen.nl, wordt beheerd door DIBmat GmbH, een volledige dochteronderneming van Emma Sleep GmbH, wiens primaire visie is om de wereldwijde slaapnormen te verbeteren en te handhaven door middel van onderzoek en technologie. Emma Sleep GmbH is het moederbedrijf van Emma Sleep Pty Ltd., die eigenaar is van de Emma-producten die op deze website worden vermeld.

Disclaimer voor Nauwkeurigheid van Inhoud

De informatie van top5matrassen.nl is afkomstig van verschillende websites en is, voor zover ons bekend, correct op het moment dat de beoordelingen werden aangemaakt. Product- of advertentiedetails kunnen echter zonder ons medeweten veranderen en we vergelijken of nemen niet alle merken op de markt in elke categorie op. Houd er rekening mee dat de beoordelingen, recensies en meningen die op de website worden geplaatst niet de toekomstige versies en reputatie van deze producten weerspiegelen en we wijzen hierbij alle uitdrukkelijke verklaringen en garanties af.
top5matrassen.nl probeert alle gegevens en aanbiedingen actueel en zo nauwkeurig mogelijk te houden, zodat u een weloverwogen en verstandige beslissing kunt nemen. Top5matrassen.nl moedigt u echter aan om meerdere informatiebronnen te zoeken en met name de volledige voorwaarden van elk aanbod zorgvuldig te lezen om er zeker van te zijn dat u ze begrijpt en geschikt bent voor uw behoeften. Raadpleeg de betreffende dienstverlener voor de volledige aanbiedingen en informatie.

Testen en scoren

Matrasbeoordeling Methodologie Disclaimer

Top5matrassen.nl rangschikt of test niet alle matrassen op de markt. Sommige matrassen zijn niet beschikbaar op de Top5matrassen.nl website. DIBMaT heeft een ultramodern laboratorium voor het testen van matrassen in Frankfurt, Duitsland. Onze slaapexperts voeren marktonderzoek uit, verzamelen gegevens en evalueren gegevens die zijn verzameld uit openbare informatie. Met de verzamelde openbare informatie belichten onze onderzoekers merken waarvan zij denken dat ze producten en diensten van hoge kwaliteit bieden.

Top5 Logo in Purple
Productaanbod

Elk productaanbod van de dienst of het product wordt geëvalueerd en vergeleken. Onze slaapexperts kijken naar de gemeenschappelijke of belangrijke productaanbiedingen van elke merkcategorie (bijv. gratis levering, garantie, enz.)

Top5 Logo in Purple
Kenmerken

Productkenmerken worden geëvalueerd en vergeleken. Onze onderzoekers kijken naar de gemeenschappelijke of belangrijke productaspecten en -elementen per categorie, maar ook naar de unieke kenmerken die een merk, product of dienst biedt.

Top5 Logo in Purple
Ervaring van de gebruiker en merkbeoordeling

De ervaring en het perspectief van de klant zijn belangrijk en worden meegewogen bij het beoordelen van producten en diensten.

Top5 Logo in Purple
Prijzen en Certificaten

Prestigieuze prijzen en ontvangen certificaten zijn een indicator van de kwaliteit van een bedrijf. Dit biedt een concreet keurmerk dat de kwaliteit van de producten of diensten die je aanbiedt bewijst.

Indien beschikbaar, waarbij sommige bronnen meer worden overwogen dan andere, houden onze ranglijsten rekening met het volgende:
Online zoekverkeer van de meest populaire fabrikantenWebsites van fabrikanten om aanbiedingen, producten en prijzen te vergelijken
Meningen en beoordelingen van consumenten uit verschillende bronnen, zoals beoordelingswebsites van derden, websites van fabrikanten, online marktplaatsen en andere
Fysieke matrastests uitgevoerd in onze matrastestfaciliteit in Frankfurt
Fysieke matrastests uitgevoerd door externe instellingen of consumentenverenigingen

Privacyverklaring

Wij zijn verheugd over uw gebruik van onze website. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is  belangrijk voor ons en wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website gebruikt.

 1. Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens  
 2. Het volgende zal u informeren over het verzamelen, verwerken en gebruiken van  persoonlijke gegevens op onze website. Onder persoonsgegevens worden alle gegevens  verstaan die betrekking hebben op een levende persoon die kan worden geïdentificeerd.
 3. De verantwoordelijke voor de verwerking is volgens de EU General Data Protection  Regulation (GDPR):

Naam: DIBMat GmbHAdres Wilhelm-Leuschner-straat 78

60329 Frankfurt aan de Main

Duitsland

E-mail: privacy@emma-sleep.com

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via de volgende  contactgegevens:

Naam: Emma Sleep GmbH

Datenschutzbeauftragter

Adres Wilhelm-Leuschner-Straße 78

60329 Frankfurt am Main

Germany

E-mail: privacy@emma-sleep.com

 1. Indien wij voor afzonderlijke functies een beroep doen op gecontracteerde dienstverleners  om u onze diensten voor te stellen of uw gegevens voor reclamedoeleinden te gebruiken,  zullen wij u hieronder in detail informeren over de respectieve processen.

 1. Uw rechten als betrokkene  
 2. U heeft de volgende rechten tegenover ons met betrekking tot de u betreffende  persoonsgegevens:
 • Recht van toegang voor de betrokkene (art. 15 GDPR):

U hebt het recht om op elk moment informatie op te vragen over de gegevens die  wij over u bewaren. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot, de categorieën  gegevens die wij verwerken, de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, de bron van

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

de gegevens indien deze niet rechtstreeks bij u zijn verzameld, en, indien van toepassing,  de ontvangers met wie wij uw gegevens hebben gedeeld. U kunt kosteloos een kopie van  uw gegevens bij ons opvragen. Indien u extra kopieën wenst, behouden wij ons het recht  voor u hiervoor kosten in rekening te brengen.

 • Recht op rectificatie (art. 16 GDPR):

U hebt het recht ons te verzoeken onnauwkeurige gegevens over u te corrigeren.  Wij zullen de nodige stappen ondernemen om de gegevens die wij opslaan en verwerken  voortdurend nauwkeurig, volledig en actueel te houden, op basis van de meest actuele  informatie die beschikbaar is

 • Recht op verwijdering van gegevens (art. 17 GDPR):

U hebt het recht te eisen dat uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen,  worden gewist, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op  vrijheid van meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting,  om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen  of te verdedigen.

 • Recht op beperking van de verwerking (art. 18 GDPR):

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te  eisen indien de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, indien de verwerking  onwettig is maar u weigert deze te laten wissen en wij de gegevens niet langer nodig  hebben, maar u deze nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van  rechtsvorderingen of indien u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van  Art. 21 GDPR.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (art. 20 GDPR):

U hebt het recht te verzoeken dat wij uw gegevens – indien technisch mogelijk – aan een andere verantwoordelijke partij overdragen. U kunt dit recht echter alleen  uitoefenen als de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk  is voor de uitvoering van een contract. In plaats van een kopie van uw gegevens te  ontvangen, kunt u ons ook verzoeken de gegevens rechtstreeks aan een andere, door u  genoemde verantwoordelijke partij te verstrekken.

 • Recht van verzet (art. 21 GDPR):

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw  gegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, zolang de  gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, op onze gerechtvaardigde

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

belangen of op die van een derde partij. In dat geval zullen wij de verwerking van uw  gegevens staken. Dit is niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende  legitieme gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, of indien  wij uw gegevens nodig hebben voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van  rechtsvorderingen.

 • Recht om toestemming in te trekken (art. 7, lid 3, GDPR):

U hebt het recht om uw toestemming aan ons op elk moment in te trekken. Als  gevolg daarvan is het ons niet toegestaan de gegevensverwerking die op deze

toestemming was gebaseerd, in de toekomst voort te zetten.

 1. Indien u het gevoel hebt dat wij niet op passende wijze op uw klachten hebben gereageerd  of indien u verdere bezwaren hebt, hebt u bovendien het recht een klacht in te dienen bij  een gegevensbeschermingsautoriteit. De voor ons verantwoordelijke autoriteit is de  “Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit“:

http://www.datenschutz.hessen.de.

 1. U kunt uw vragen betreffende uw rechten als betrokkene aan ons richten via  privacy@emma-sleep.com of per post aan het postadres van de verantwoordelijke voor de  verwerking.

 1. Verzameling van persoonsgegevens bij een bezoek aan onze website  

Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert en ons  geen informatie stuurt, verzamelen wij alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server  stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende technische gegevens die wij nodig  hebben om u onze website te kunnen laten zien en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (de  rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR):

 1. IP-adres
 2. datum en tijd van de query
 3. tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT)
 4. inhoud van de zoekopdracht (specifieke site)
 5. toegangsstatus/HTTP-statuscode
 6. in elk geval verzonden datavolume
 7. website waarvan het verzoek uitgaat
 8. browser
 9. besturingssysteem en zijn gebruikersinterface
 10. taal en versie van de browsersoftware

De hierboven vermelde gegevens worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

 1. Om een vlotte verbinding van de website te verzekeren;
 2. Garandeer een comfortabel gebruik van onze website;
 3. Evaluatie van de veiligheid en de stabiliteit van het systeem, alsmede voor andere  administratieve doeleinden.

Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in zogenaamde logbestanden. Deze informatie wordt zonder  uw tussenkomst geregistreerd en bewaard tot ze automatisch wordt gewist.

 1. Cookies  
 2. Naast de hierboven genoemde gegevenscategorieën gebruiken wij cookies om het bezoek  aan onze website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken en u van bepaalde functies  gebruik te laten maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de gedelegeerde harde  schijf van uw browser worden opgeslagen, waardoor bepaalde informatie terugvloeit naar de  persoon die de cookie heeft geplaatst (in dit geval wij). Cookies worden gebruikt om de  gebruikerservaring en de effectiviteit van onze website te verbeteren.

 1. Soorten koekjes

Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Voorbijgaande Cookies

Voorbijgaande cookies worden automatisch gewist wanneer u uw browser sluit. Dit zijn  meestal sessiecookies, die een zogenaamde “sessie-ID” opslaan, die het mogelijk maakt  om tijdens een bepaalde sessie verschillende query’s binnen uw browser toe te wijzen. Dit kan worden gebruikt om uw apparaat te identificeren wanneer u tijdens een sessie  herhaaldelijk een website bezoekt. Deze cookies worden gewist zodra u uitlogt of het  browservenster wordt gesloten.

 • Blijvende cookies

Persistente cookies zorgen ervoor dat de website uw informatie en instellingen bij uw  volgende bezoek onthoudt. Hierdoor krijgt u sneller en gemakkelijker toegang tot de  website, omdat u bijvoorbeeld niet opnieuw uw taalinstellingen hoeft te wijzigen. Hoe  lang de cookie op uw apparaat blijft, hangt af van de duur of de vervaldatum van de  desbetreffende cookie en van uw browserinstellingen. Deze cookies worden

automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die van cookie tot cookie kan  verschillen. Permanente cookies kunnen te allen tijde via de beveiligingsinstellingen in  uw browser worden verwijderd.

 1. Afhankelijk van het soort cookie, gebruiken wij cookies op basis van onze legitieme belangen  (technisch noodzakelijke cookies) of op basis van uw toestemming (optionele cookies),  afhankelijk van uw selectie van de cookiebanner die wordt weergegeven wanneer u de

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

website bezoekt. U kunt ook uw browserinstellingen aanpassen aan uw voorkeuren en  bijvoorbeeld cookies van derden of alle cookies weigeren. Dit kan leiden tot een functionele  beperking van onze aanbiedingen.

 1. Ontvangers of categorieën ontvangers van persoonsgegevens  
 2. In het kader van onze activiteiten en dienstverlening kan het noodzakelijk worden dat wij de  over u opgeslagen persoonsgegevens doorgeven aan natuurlijke personen, rechtspersonen  of overheidsinstanties. Wij sluiten contracten met onze dienstverleners, die waarborgen dat  zij uw persoonsgegevens uitsluitend mogen verwerken op een wijze waartoe wij hen  uitdrukkelijk opdracht hebben gegeven. Bovendien zien wij erop toe dat zij de nodige  technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens veilig te verwerken en  dat zij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is. Externe dienstverleners die  persoonsgegevens kunnen ontvangen, vallen in het algemeen in de volgende categorieën  van ontvangers:
 • Dochterondernemingen en verbonden ondernemingen;
 • IT-dienstverlener voor het onderhoud van onze IT-infrastructuur
 • Cloud leverancier
 • Dienstverlener voor de optimalisatie van het online aanbod
 1. Indien gegevens worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie of de EWR, zullen wij  ervoor zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het  Europese gegevensbeschermingsniveau. Bij gebrek aan een besluit van de EU-Commissie  dragen wij alleen gegevens over aan dienstverleners uit derde landen die passende garanties  bieden in overeenstemming met Art. 46 GDPR (meestal EU-standaardcontractbepalingen).
 2. Contactformulier  
 3. Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld per e-mail of via het contactformulier),  worden de door u verstrekte gegevens verwerkt met het oog op de afhandeling van uw  verzoek en voor het geval dat er vervolgvragen rijzen. Het contactformulier is een extra

dienst van ons om u in staat te stellen snel en gemakkelijk contact met ons op te nemen en is  gebaseerd op Art. 6 (1) (f) GDPR.

 1. De door ons in dit kader verzamelde persoonsgegevens worden gewist wanneer het aan het  contact verbonden verzoek volledig is opgehelderd en het ook niet te verwachten is dat het  specifieke contact in de toekomst opnieuw relevant zal zijn, tenzij wettelijke bewaarplichten  zich hiertegen verzetten.

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

 1. Blog

Op onze blog, waar we verschillende artikels publiceren over onderwerpen die verband houden met  onze activiteiten, kunt u publieke opmerkingen plaatsen. Uw commentaar zal worden gepubliceerd met  uw opgegeven gebruikersnaam direct onder het bericht. U kunt een pseudoniem gebruiken in plaats van  uw echte naam. U bent verplicht om uw gebruikersnaam en e-mailadres op te geven, alle verdere  informatie is vrijwillig. Als u een reactie achterlaat, slaan wij uw IP-adres verder op. Het opslaan is voor  ons noodzakelijk om ons te kunnen verdedigen tegen aansprakelijkheidsclaims in het geval van een  mogelijke publicatie van illegale inhoud. Wij hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te  kunnen nemen indien een derde partij uw commentaar als illegaal zou aanmerken. De rechtsgrondslag  is artikel 6 (1) (f) GDPR. Reacties worden niet gecontroleerd voor publicatie. Wij behouden ons het recht  voor om commentaren te verwijderen indien derden aanvoeren dat ze illegaal zijn.

 1. Nieuwsbrief  
 2. Wij sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische berichten met promotionele  informatie. Onze nieuwsbrieven bevatten informatie over onze producten, aanbiedingen,  promoties en ons bedrijf. Met de volgende informatie informeren wij u over de inhoud van  onze nieuwsbrief en over de registratie, verzending en statistische evaluatieprocedure en uw  recht op bezwaar.
 3. Voor de inschrijving op onze nieuwsbrief gebruiken wij een gelogde Double-Opt-in  procedure. Dit betekent dat u na inschrijving een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd  uw inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk om te voorkomen dat  niemand zich met een buitenlands e-mail adres kan aanmelden. Inschrijvingen op de  nieuwsbrief worden gelogd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen in

overeenstemming met de wettelijke vereisten. Dit omvat het opslaan van het tijdstip van  registratie en bevestiging, evenals het IP-adres. Ook wijzigingen van uw gegevens die door de  dienstverlener zijn opgeslagen, worden geregistreerd. Het doel van deze procedure is om uw  registratie te kunnen bewijzen en eventueel misbruik van uw persoonlijke gegevens op te  helderen.

 1. Om u op de nieuwsbrief te abonneren, is het voldoende uw e-mailadres in te voeren. Het  verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te  spreken. Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op ten behoeve van de verzending van  de nieuwsbrief. De verzending van de nieuwsbrief en de meting van de prestaties zijn  gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1)(a), Art. 7 GDPR.
 2. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrief te allen tijde intrekken en  de nieuwsbrief niet langer ontvangen. U kunt uw herroeping kenbaar maken door te klikken  op de link in elke nieuwsbrief e-mail of door ons een e-mail te sturen op

privacy@emmasleep.com.

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

 1. Sociale media, portalen  
 2. Wij zijn vertegenwoordigd op de hieronder vermelde sociale netwerken en portaalsites voor  de beoordeling van werkgevers. Deze aanwezigheden worden uitsluitend door de  desbetreffende aanbieder geëxploiteerd. Zij dienen voor de directe communicatie met  klanten, geïnteresseerden en gebruikers. Als u contact met ons opneemt via onze sociale  mediakanalen, verwerken wij de gegevens die u ons verstrekt, evenals de gegevens die nodig  zijn om uw verzoek te verwerken (Art. 6 (1)(b) GDPR). Voor zover u de exploitanten van de  respectieve sociale-mediaplatforms uw toestemming hebt gegeven (bijv. door middel van  een checkbox opt-in), vindt de verwerking plaats op basis van Art. 6 (1) (a) GDPR. U kunt uw  toestemming te allen tijde intrekken bij de exploitant van het respectieve platform met  werking voor de toekomst.
 3. Wanneer u onze social media-pagina’s bezoekt, worden uw gebruikersgegevens  geregistreerd en aan ons verstrekt door de aanbieder. De precieze soorten gegevens  verschillen van aanbieder tot aanbieder, maar omvatten doorgaans de volgende informatie:
 • Volger: aantal en opgeslagen profielen; informatie over groei en ontwikkeling in een  bepaald tijdsbestek.
 • Bereik: aantal mensen dat een specifieke bijdrage ziet; aantal interacties met een  bijdrage. Hieruit kan bijvoorbeeld worden afgeleid welke inhoud beter wordt ontvangen  door de gemeenschap dan andere.
 • Prestaties van advertenties: Hoeveel mensen werden bereikt door een bijdrage of een  betaalde advertentie en hebben er interactie mee gehad?
 • Demografische gegevens: Gemiddelde leeftijd van bezoekers, geslacht, locatie, taal.
 1. Aangezien onze social media-kanalen worden geëxploiteerd door de aanbieders van het  desbetreffende sociale netwerk, kan er sprake zijn van een aanvullend gebruik van uw  persoonlijke gegevens door de desbetreffende exploitant, waarop wij geen invloed hebben.  Vaak gaat het daarbij om de registratie van uw IP-adres, het aanmaken van statische  evaluaties en de verwerking van verdere informatie die in de vorm van cookies wordt  opgeslagen. Wij hebben geen invloed op het genereren en presenteren van deze gegevens  en kunnen deze functie niet uitschakelen noch de verwerking van de gegevens verhinderen.
 2. De uitoefening van de rechten van de betrokkene en verzoeken kunnen het doeltreffendst  rechtstreeks tot de platformaanbieders worden gericht, aangezien alleen zij toegang tot uw  gegevens hebben en onmiddellijk maatregelen kunnen treffen en informatie kunnen  verstrekken. Mocht onze medewerking hiervoor noodzakelijk zijn, dan zullen wij u  ondersteunen bij het doen gelden van uw rechten als betrokkene.

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

 1. Meer gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden van het respectieve platform  alsook een gedetailleerde beschrijving van de verdere gegevensverwerking en de respectieve  mogelijkheden tot verzet zijn te vinden op de pagina’s van de aanbieders onder:
 • Facebook (Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA):  http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung:  http://www.facebook.com/help/186325668085084,

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie  http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

 • Instagram (Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, VS):

http://instagram.com/legal/privacy/

 • YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Estados  Unidos) https://policies.google.com/privacy https://www.youtube.com/t/terms • Twitter (The Academy, 42 Pearse Street, Dublin 2, Ireland):

https://twitter.com/en/privacy

 • Xing (Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Germany):

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy https://privacy.xing.com/en/privacy policy/printable-version

 • LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company): https://www.linkedin.com/legal/privacy policy
 • Shopify (Shopify International Ltd.): https://www.shopify.com/legal/privacy 10. Plug-Ins voor sociale media
 1. Wij hebben Plug-ins geïntegreerd in onze webdiensten. Deze plug-ins worden aangegeven  door de desbetreffende knop die bij de dienst hoort. Met behulp van de plug-ins kunnen  gebruikers links naar de betreffende websites in sociale netwerken zoals Facebook of Twitter  delen of plaatsen of de inhoud daar aanbevelen. Door uw actieve interactie met deze  plugins, bijv. door op de betreffende knop te klikken of een commentaar achter te laten,  wordt deze informatie rechtstreeks aan de betreffende dienst doorgegeven en daar  opgeslagen.
 2. Wanneer u een van onze webdiensten bezoekt die een geactiveerde plugin bevat, brengt uw  browser een verbinding tot stand met de servers van de desbetreffende dienst, die op zijn  beurt de inhoud van de plugin naar uw browser doorstuurt, die deze vervolgens in de  weergegeven pagina integreert. Zo wordt de informatie over het bezoek van onze  webdiensten doorgestuurd naar de betreffende dienst. Wij verzamelen zelf geen  persoonsgegevens door middel van de social plugins of over het gebruik ervan en hebben  geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plugin verzamelt en hoe deze door de  aanbieder worden gebruikt. Er moet van worden uitgegaan dat ten minste het IP-adres en  apparaatgerelateerde informatie wordt verzameld en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de  dienstverlener probeert om cookies op de gebruikte computer op te slaan. Als u bij de  betreffende dienst bent ingelogd op hetzelfde moment dat u onze webdiensten bezoekt via

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

uw persoonlijke gebruikersaccount (bijv. via een andere browsersessie), kan de  dienstverlener het bezoek aan onze webdiensten toewijzen aan uw account.

 1. De gebruikelijke plug-ins voor sociale media dragen de hierboven vermelde  gebruikersgegevens over aan de exploitant van het sociale netwerk telkens wanneer de  website wordt opgeroepen. Dit geldt ook wanneer u als gebruiker van de website niet bent  ingelogd of geen lid bent van het netwerk. Om het onbewust en onbedoeld verzamelen en  doorgeven van persoonsgegevens aan de dienstverlener te voorkomen, maken wij bij onze  webdiensten gebruik van de zogenaamde “2-klik-oplossing”: Om een gewenste plugin te  activeren, moet deze eerst worden geactiveerd door op de bijbehorende knop te klikken. Pas  als de plugin is geactiveerd, wordt de verzameling van informatie en de overdracht daarvan  aan de dienstverlener in gang gezet. Zonder de plugin te activeren, wat alleen op uw eigen  verzoek gebeurt, kunt u dus surfen op onze webdiensten zonder persoonlijke gegevens door  te geven aan de exploitanten van sociale netwerken op een manier die in overeenstemming is met de gegevensbescherming. In dit geval vindt de gegevensverwerking plaats op basis van  Art. 6 (1) (f) GDPR en in het belang van het behoud van uw vrijheid van meningsuiting en om  bijdragen gemakkelijker (mede)deelbaar te maken.

Om redenen van gegevensbescherming gebruiken wij de zogenaamde “Shariff-oplossing” die  door c’t magazine is ontwikkeld. De Shariff-oplossing werkt zo dat in eerste instantie alle  gegevens en functies die voor de weergave van de knoppen nodig zijn, door onze webserver  ter beschikking worden gesteld. Pas wanneer u besluit een artikel via de betreffende knop te  delen en u erop klikt, worden de gegevens doorgegeven aan de exploitant van de  betreffende socialemediaservice. In dit geval vindt de gegevensverwerking plaats op basis  van Art. 6 (1) (f) GDPR en in het belang van het behoud van uw vrijheid van meningsuiting en  het gemakkelijker (mede)deelbaar maken van bijdragen.

 1. De gebruikte plug-ins beperken zich tot toepassingen van de onder “Social media, portals”  genoemde bedrijven. Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de procedures  voor gegevensverwerking, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de  gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de opslagperioden. Wij hebben ook  geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de aanbieder van de  plug-in. Wij stellen alles in het werk om aan onze informatieplicht te voldoen en de  betrokkenen een zo groot mogelijke transparantie van informatie te bieden. Indien u meer  gedetailleerde informatie wenst over de gegevensverwerking door deze bedrijven, raden wij  u aan contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking van de betreffende  dienst. Mocht onze medewerking nodig zijn, dan zullen wij u uiteraard ondersteunen bij het  afdwingen van uw rechten als betrokkene.
 2. Facebook Insights – “Facebook Fanpages”  
 3. Bij een bezoek aan onze Facebook-pagina verzamelt Facebook onder andere uw IP-adres en  andere informatie, die in de vorm van cookies op uw apparaat wordt opgeslagen. Deze

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

informatie wordt gebruikt om ons als exploitant van de Facebook-pagina statistische  informatie over het gebruik van Facebook te verstrekken. Wij hebben toegang tot deze  statistieken via zogenaamde Facebook “insights”. Deze statistieken worden uitsluitend door  Facebook verzameld en ter beschikking gesteld. Wij als exploitant van de pagina hebben  geen invloed op het genereren en de presentatie ervan. Wij kunnen het genereren ervan en  de gegevensverwerking niet stopzetten of verhinderen. Meer informatie over de door  Facebook ter beschikking gestelde “inzichten” vindt u hier:

https://www.facebook.com/help/pages/insights.

 1. De volgende informatie zal door Facebook aan ons worden verstrekt via “Insights”: Aantal  paginaweergaven, “likes”, pagina-activiteiten, bereik, impressies, videoweergaven, postkliks  en reacties, postbereik, opmerkingen, gedeelde inhoud, antwoorden, geslachtsverhouding,  regionale verdeling van de gebruikers (herkomst op basis van land en stad), taal, opens en  clicks in de shop, clicks op het adres en op het telefoonnummer.
 2. De exploitatie van deze Facebook-pagina en de daaruit voortvloeiende verwerking van persoonsgegevens van de gebruikers is gebaseerd op Art. 6 (1) (f) van de GDPR en ons  gerechtvaardigd belang om te informeren en te communiceren met gebruikers en bezoekers  van onze Facebook-pagina.
 3. Wij als exploitant van deze fanpagina zijn samen met Facebook verantwoordelijk voor de  gegevensverwerking. Om deze reden zijn wij met Facebook in het kader van de zogenaamde  “Page Insights” addon overeengekomen welke partij welke verplichtingen onder de GDPR  draagt. De hoofdverantwoordelijkheid voor de verwerking van de inzichtgegevens onder de  GDPR blijft bij Facebook. Facebook is verplicht om naar behoren te voldoen aan alle  verplichtingen onder de GDPR in verband met de verwerking van inzichtgegevens (onder  andere Art. 12 en 13, 15 tot 22 en 32 tot 34 GDPR). U kunt uw rechten als betrokkene op  grond van de GDPR ofwel bij ons ofwel bij Facebook Ireland Limited (“Facebook Ireland”)  opeisen. Mocht u als betrokkene op grond van de GDPR contact met ons opnemen met  betrekking tot de verwerking van de inzichtgegevens en verplichtingen van Facebook Ierland  in verband met de addon “Page Insights”, dan zijn wij verplicht om alle relevante informatie  hierover door te geven aan Facebook Ierland. Uitgebreide informatie over page insights  addon en de verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke vindt u hier:  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 4. Hieronder vindt u het adres van Facebook en het privacybeleid van Facebook:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, EUA;

http://www.facebook.com/policy.php; voor meer informatie over het verzamelen en  verwerken van gegevens door Facebook:

http://www.facebook.com/help/186325668085084,

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications e

http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

 1. Google Analytics  
 2. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC. De  verantwoordelijke dienstverlener in de EU is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow  Street, Dublin 4, Ierland (“Google”).
 3. Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en deze  regelmatig te verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren,  het voor u als gebruiker interessanter maken en het succes van onze marketingcampagnes  vergroten. Daartoe worden uw gebruiksgegevens geregistreerd, bijv. uw IP-adres, de  pagina’s die u hebt opgeroepen (klikpad), conversies zoals nieuwsbriefregistraties of  downloads, kliks, verblijfsduur, regio of de technische informatie over uw browser. Google  Analytics maakt hiervoor gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden  opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het  cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk  overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google in de VS.
 4. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is volgens Art. 6 (1) (a) GDPR uw  toestemming, die u hebt gegeven via de cookiebanner. De verwerking wordt uitgevoerd om  onze website te analyseren en te optimaliseren. U kunt uw toestemming te allen tijde met  werking voor de toekomst herroepen door de cookie op te roepen en uw keuze daar te  wijzigen. U kunt het opslaan van cookies ook verhinderen door de instellingen van uw  browsersoftware te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle  functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen  van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde  gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door  Google voorkomen door geen toestemming te geven voor het instellen van de cookie of door  de onder de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “anonymizeIp”. Dit  betekent dat IP-adressen in afgekorte vorm worden verwerkt, waardoor het voor ons niet  mogelijk is om een persoon te identificeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het  volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het  IPadres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt  niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverkoepelende  analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik deactiveren in uw klantenaccount onder  “Mijn gegevens”, “Persoonlijke gegevens”.

 1. Ontvanger van de gegevens is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin  4, Ierland als verwerker. Voor dit doel hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst  met Google gesloten en hebben wij de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU  afgesloten. Google LLC, gevestigd in Californië, VS, en, indien van toepassing, Amerikaanse  autoriteiten kunnen toegang hebben tot de gegevens die zijn opgeslagen door Google.  Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het doel en de omvang  van de gegevens die Google verzamelt en verwerkt, en voor meer informatie over uw  privacyrechten en instellingsmogelijkheden: www.google.com/policies/privacy,  http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht gegevensbescherming:  http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, privacybeleid:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 1. Google Remarketing
 2. Onze website gebruikt de Remarketing-functie van Google Analytics in verbinding met de  overkoepelende functies van de aanbieders Google AdWords en Google DoubleClick. De  verantwoordelijke dienstverlener is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street,  Dublin 4, Ierland.
 3. Met deze functie kunnen de reclamedoelgroepen die met de Remarketing-Tool van Google  Analytics zijn aangemaakt, worden verbonden met de apparaatoverkoepelende functie van  Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesse gebaseerde,  gepersonaliseerde reclameboodschappen, die aan u zijn aangepast, afhankelijk van uw

eerdere gebruik en surfgedrag op een apparaat (bijv. mobiele telefoon), ook worden  weergegeven op een ander van uw apparaten (bijv. Tablet of Laptop). Ter ondersteuning van  deze functie verzamelt Google Analytics door Google geauthenticeerde gebruikers-ID’s om  doelgroepen voor cross-device reclame te definiëren en te creëren.

 1. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Art. 6 (1)(a) GDPR uw  toestemming, die u hebt gegeven via de cookiebanner. U kunt het opslaan van cookies ook  verhinderen door uw browser-software in te stellen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in  dat geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen  dat Google de door de cookie gegenereerde persoonlijke gegevens met betrekking tot uw  gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door  Google verwerkt door het remarketingtool voor verschillende apparaten permanent tegen te  spreken door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te deactiveren, via deze link:  https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
 2. De ontvanger van de persoonsgegevens is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow  Street, Dublin 4, Ierland als de verwerker. Wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst  met Google gesloten en de EU-standaardclausules voor gegevensbescherming (SCC). Google  LLC, gevestigd in Californië, en eventueel Amerikaanse autoriteiten, kunnen toegang krijgen

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

tot de gegevens die door Google zijn opgeslagen. Verdere informatie en de

gegevensbeschermingsvoorschriften vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van  Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 1. Facebook Custom Audiences
 2. De Website maakt ook gebruik van de remarketing-functie van Facebook Inc. (“Facebook”).  Hierdoor kunnen aan de gebruikers van de website interesse-gerelateerde advertenties  worden getoond, wanneer zij het sociale netwerk Facebook of andere websites bezoeken die  ook van dit proces gebruik maken. Wij streven ernaar u advertenties te tonen die voor u van  belang zijn, om onze website voor u interessanter te maken.
 3. Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding  met de Facebook-server tot stand. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere  gebruik van de gegevens, die door het gebruik van deze tool door Facebook worden  verzameld en daarom informeren wij u overeenkomstig ons kennisniveau. Door de integratie  van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook informatie, dat u onze website heeft  opgeroepen of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bij een Facebook-dienst  geregistreerd bent, kan Facebook het bezoek aan onze website aan uw account toewijzen.  Ook als u niet bij Facebook bent geregistreerd of ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat  Facebook uw IP-adres en andere identificatiekenmerken achterhaalt en opslaat.
 4. De functie kan voor ingelogde gebruikers onder de volgende link gedeactiveerd worden: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.
 5. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, onder f), GDPR.  Meer informatie is beschikbaar op de volgende link:

https://www.facebook.com/about/privacy.

 1. Google AdWords  
 2. Deze website maakt gebruik van Google Adwords, een webdienst van Google LLC. De  verantwoordelijke dienstverlener in de EU is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow  Street, Dublin 4, Ierland (“Google”).
 3. Wij gebruiken Google Adwords om de aandacht te vestigen op onze aanbiedingen door  middel van reclamemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Aan de  hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen wij vaststellen hoe succesvol de  afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Hiermee streven wij het belang na om u reclame te  tonen die voor u interessant is, om onze website interessanter te maken en om tot een  eerlijke berekening van de reclamekosten te komen. Deze reclamemedia worden door  Google via zogenaamde “Ad Servers” aangeleverd. Hiervoor gebruiken wij ad server cookies,  die ons in staat stellen om bepaalde parameters te meten om succes te meten, zoals de

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

weergave van advertenties of kliks door gebruikers. Als u onze website bereikt via een  Google-advertentie, zal Google Adwords een cookie opslaan op uw apparaat. De unieke  cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste indruk  (relevant voor conversies na weergave) en opt-out-informatie (waarmee wordt aangegeven  dat de gebruiker niet langer wenst te worden gecontacteerd) worden gewoonlijk opgeslagen  als analysewaarden voor deze cookie. Deze cookies stellen Google in staat uw  internetbrowser te herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina’s van de website van een  AdWords-klant bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen, nog niet is  verlopen, kunnen Google en de klant herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft  geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Aan elke AdWords-klant wordt een andere cookie  toegewezen. Cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van Adwords-klanten.

 1. Wij ontvangen statistische evaluaties van Google. Aan de hand van deze evaluaties kunnen  wij herkennen welke van de gebruikte reclamemiddelen bijzonder effectief zijn. Wij  ontvangen uit het gebruik van het reclamemateriaal geen verdere persoonlijke gegevens, in  het bijzonder kunnen wij de gebruikers op basis van deze informatie niet identificeren. Door  de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding tot  stand met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere  gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van dit hulpmiddel verzamelt en  informeren u daarom overeenkomstig onze stand van kennis: Door de integratie van  AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze  website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Indien u bij een  Google-dienst geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als  u niet bij Google geregistreerd bent of zich niet hebt aangemeld, is het mogelijk dat de  provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat.
 2. De rechtsgrondslag voor deze verwerking van persoonsgegevens is Art. 6 (1)(a) GDPR uw  toestemming, die u hebt gegeven via de cookiebanner. U kunt het opslaan van cookies ook  verhinderen door de instellingen van uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te  passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze  website in hun volle omvang kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door  de cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website samenhangende persoonlijke  gegevens (inclusief uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze persoonlijke  gegevens door Google verhinderen door de apparaatoverkoepelende remarketing/targeting  permanent tegen te werken door de gepersonaliseerde reclame in uw Google-account te  deactiveren; volg hiervoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
 3. Ontvanger van de persoonsgegevens is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow  Street, Dublin 4, Ierland als verwerker. Voor dit doel hebben wij een

gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten en hebben wij de  standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU gesloten. Google LLC, gevestigd in  Californië, VS, en, indien van toepassing, Amerikaanse autoriteiten kunnen toegang hebben

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

tot de gegevens die zijn opgeslagen door Google. Verdere privacy-informatie over Google  AdWords, Google Conversion Tracking en het privacybeleid kunt u vinden op:

https://www.google.de/policies/privacy/.

 1. Google Tag Manager
 2. Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager, een tag management oplossing van  Google LLC. De verantwoordelijke dienstverlener in de EU is Google Ireland Limited, Gordon  House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”).
 3. Wij gebruiken Google Tag Manager om onze website tags te beheren. Om de stabiliteit en de  prestaties van het systeem te controleren, kan Google Tag Manager enkele geaggregeerde  gegevens verzamelen over het afvuren van tags. Deze gegevens bevatten geen IP-adressen  van gebruikers of gebruikersspecifieke identificatoren die in verband kunnen worden  gebracht met een bepaald individu. Behalve gegevens in standaard HTTPaanvraaglogboeken,  die allemaal binnen 14 dagen na ontvangst worden verwijderd, verzamelt, bewaart of deelt  Google Tag Manager geen informatie over bezoekers aan de eigendommen van onze  klanten, met inbegrip van bezochte pagina-URL’s.
 4. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is volgens Art. 6 (1) (a) GDPR uw  toestemming, die u hebt gegeven via de cookiebanner. De verwerking wordt uitgevoerd om  onze website te analyseren en te optimaliseren. U kunt uw toestemming te allen tijde met  werking voor de toekomst herroepen door de cookie op te roepen en uw keuze daar te  wijzigen. U kunt het opslaan van cookies ook verhinderen door de instellingen van uw  browsersoftware te wijzigen. U kunt ook het verzamelen van de door de cookie  gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw  IPadres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door geen  toestemming te geven voor het instellen van de cookie of door de onder de volgende link  beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 1. Ontvanger van de gegevens is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin  4, Ierland als verwerker. Voor dit doel hebben wij een gegevensverwerkingsovereenkomst  met Google gesloten en hebben wij de standaardgegevensbeschermingsclausules van de EU  afgesloten. Google LLC, gevestigd in Californië, VS, en, indien van toepassing, Amerikaanse  autoriteiten kunnen toegang hebben tot de gegevens die zijn opgeslagen door Google.  Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over het doel en de reikwijdte  van de gegevens die door Google worden verzameld en verwerkt, en voor meer informatie  over uw privacyrechten en instellingsopties: www.google.com/policies/privacy,  privacybeleid:

https://support.google.com/tagmanager/answer/9323295?hl=en#:~:text=Gegevens%20verz  ameld%20door%20Google%20Tag,geassocieerd%20met%20een%20bepaald%20individu.

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

 1. Microsoft Clarity
 2. Deze website maakt gebruik van Microsoft Clarity. De verantwoordelijke dienstverlener is  Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS.
 3. Wij gebruiken Microsoft Clarity om te begrijpen hoe gebruikers met onze website omgaan.  Microsoft Clarity registreert de gebruikersinteracties op uw website, zoals hoe de pagina is  gerenderd en welke interacties uw gebruiker op uw website heeft gehad, zoals

muisbewegingen, klikken, scrollen, enz. Door gebruik te maken van Clarity’s robuuste analyse  tools, verbeteren wij uw website voor uw klanten en uw bedrijf.

 1. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is volgens Art. 6 (1) (a) GDPR uw  toestemming, die u hebt gegeven via de cookiebanner. De verwerking wordt uitgevoerd om  onze website te analyseren en te optimaliseren. U kunt uw toestemming te allen tijde met  werking voor de toekomst herroepen door de cookie op te roepen en uw keuze daar te  wijzigen. U kunt het opslaan van cookies ook verhinderen door de instellingen van uw  browsersoftware te wijzigen. Meer informatie vindt u hier

https://docs.microsoft.com/enus/clarity/faq.

 1. De ontvanger van de persoonsgegevens is Microsoft Corporation, One Microsoft Way,  Redmond, WA 98052-6399, VS. Meer details en informatie over het specifieke privacybeleid  van Microsoft zijn te vinden op https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement
 2. Ometria
 3. Deze website maakt gebruik van Ometria om een enkel en eenduidig beeld van elke klant te  hebben, teneinde de verkoop te verhogen door middel van gepersonaliseerde inhoud die is  afgestemd op het desbetreffende segment. De verantwoordelijke dienstverlener is Ometria  Ltd. 38 Park St, London, Greater London, W1K 2JF, Verenigd Koninkrijk (“Ometria”).
 4. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is volgens Art. 6 (1) (f) GDPR ons  gerechtvaardigd belang om datagestuurde beslissingen te nemen over klantsegmentatie,  product merchandising, marketing, en on-site klantervaring.
 5. De ontvanger van de gegevens is Ometria Ltd. 38 Park St, London, Greater London, W1K 2JF,  Verenigd Koninkrijk. Zie het privacybeleid van Ometria voor meer informatie over het doel  en de reikwijdte van de verzamelde en verwerkte gegevens:

https://ometria.com/privacypolicy.

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

 1. Facebook Pixel
 2. Deze website maakt gebruik van Facebook Pixel. De verantwoordelijke dienstverlener is  Facebook Ireland Limited (“Facebook”) 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin,  D02, Ierland.
 3. Wanneer u deze website doorbladert, verzamelt Facebook een beperkte hoeveelheid  gegevens met betrekking tot uw browsen, zoals, maar niet beperkt tot, het volgende:  Facebook-gebruikers-ID, Browserinformatie, Gebruiksgegevens, Niet-gevoelige aangepaste  gegevens, Referrer URL, Pixel ID, Gebruikersgedrag, Bekeken advertenties, Interacties met  advertenties, diensten en producten, Marketinginformatie, Bekeken inhoud, IP-adres,  Apparaatinformatie, Succes van marketingcampagnes, Geografische locatie, hashed e-mail.  Facebook gebruikt de informatie om te analyseren of klanten actie ondernemen na het zien  van onze Facebook-advertentie, om dezelfde klanten opnieuw te bereiken door een  aangepast publiek te gebruiken, en om klantoptimalisatie te bereiken door onze advertenties  te leveren aan mensen die een grotere kans hebben om bepaalde acties te ondernemen.
 4. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is volgens Art. 6 (1) (a) GDPR uw  toestemming, die u hebt gegeven via de cookiebanner. De verwerking wordt uitgevoerd voor  marketing, retargeting, tracking, analyse en reclame. U kunt uw toestemming te allen tijde  met werking voor de toekomst herroepen door de cookie-instellingen op te roepen en uw  keuze daar te wijzigen.
 5. Ontvanger van de gegevens is Facebook Ireland Limited (“Facebook”) 4 Grand Canal Square,  Grand Canal Harbor, Dublin, D02, Ierland en Facebook, Inc. als verwerkers. Wij wijzen u erop  dat deze dienst gegevens kan doorgeven buiten de Europese Unie en de Europese  Economische Ruimte en aan een land dat geen passend niveau van gegevensbescherming  biedt. Indien de gegevens worden doorgegeven aan de VS, bestaat het risico dat uw  gegevens door de Amerikaanse autoriteiten worden verwerkt voor controle- en  toezichtdoeleinden zonder dat u mogelijk verhaal kunt halen.
 6. Raadpleeg het privacybeleid van Facebook voor meer informatie over het doel en de  reikwijdte van de verzamelde en verwerkte gegevens.

https://www.facebook.com/privacy/explanation. Klik hier om in te trekken op alle domeinen  van het verwerkende bedrijf. https://www.facebook.com/ads/preferences/.

 1. Amazon Partnership-Program
 2. Wij zijn een deelnemer aan het Amazon Europe S.A.R.I. Partner Programma en een partner  van het Advertentie-Programma, dat is ontworpen om een medium te bieden voor websites,

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

die gebruikt kunnen worden om vergoedingen te verdienen door het plaatsen van  advertenties en links naar http://www.amazon.de advertentiekosten. Met het programma  willen wij u advertenties laten zien, die voor u interessant zijn en die onze website  interessanter maken voor onze gebruikers.

 1. Voor het aanbieden van de advertenties worden statistische gegevens over u verzameld,  die door onze advertentiepartners worden verwerkt. Door de website te bezoeken,  ontvangt Amazon de informatie dat u de overeenkomstige pagina van onze website hebt  bezocht. Voor dit doel maakt Amazon gebruik van webbakens om uw behoeften te bepalen  en, indien nodig, een cookie op uw computer te plaatsen. De gegevens waarnaar in punt 3  van deze verklaring wordt verwezen, worden doorgegeven. Wij hebben geen invloed op de  verzamelde gegevens, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de  gegevensverzameling en de opslagperiode. Als u bij Amazon bent ingelogd, kunnen uw  gegevens direct aan uw account daar worden toegewezen. Als u niet aan uw Amazon profiel gekoppeld wilt worden, dient u uit te loggen. Het is mogelijk dat uw gegevens  worden gedeeld met Amazon-aannemers en overheidsinstanties. Wij hebben geen invloed  op de verzamelde gegevens, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de  gegevensverzameling. De gegevens worden overgebracht naar de VS en daar geëvalueerd.  De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 sec. 1 p. 1 lit. f GDPR.
 2. U kunt de installatie van Amazon Partner Program-cookies op verschillende manieren  voorkomen: i) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, in het bijzonder  zal het onderdrukken van cookies van derden voorkomen dat u advertenties van derden  ontvangt; ii) door de op interesses gebaseerde advertenties van amazon uit te schakelen via  de link http://www.amazon.de/gp/dra/info; iii) door de op interesses gebaseerde  advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About  Ads” uit te schakelen via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze  instellingen worden verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert. Wij willen u erop wijzen  dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.
 3. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de  verwerking ervan, alsmede nadere informatie over uw rechten in dit verband en  instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u ook verkrijgen bij: Amazon  EU S.A.R.l, Amazon Services Europe S.A.R.l. en Amazon Media EU S.A.R.l., alle drie gevestigd  5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg; E-mail: ad-feedback@amazon.de. Amazon heeft zich  onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. Voor meer informatie over het gegevensgebruik door Amazon, zie het  privacybeleid van het bedrijf:

http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&node Id=3312401 en http://www.amazon.de/gp/BIT/InternetBasedAds.

 1. YouTube-Video’s

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

 1. Voor marketingdoeleinden hebben wij YouTube-video’s ingebed in ons online aanbod,  video’s die worden opgeslagen op http://www.youtube.com en direct vanaf onze website kunnen worden afgespeeld. Deze video’s zijn ingesloten met gebruik van de “privacy enhanced mode”, d.w.z. dat YouTube geen cookies plaatst om het gedrag van de gebruiker  te analyseren, bijv. om de videoweergave te personaliseren. In plaats daarvan worden  video-aanbevelingen gebaseerd op de huidige video. Video’s die worden afgespeeld in de  uitgebreide privacymodus hebben geen invloed op welke video’s aan een gebruiker op  YouTube worden aanbevolen. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 letter f) GDPR.  Ons legitiem belang ligt in het verbeteren van de kwaliteit van onze internetaanwezigheid.
 2. Voor het aanbieden van de advertenties worden statistische gegevens over u verzameld, die  door onze advertentiepartners worden verwerkt. Door de website te bezoeken, ontvangt  Amazon de informatie dat u de overeenkomstige pagina van onze website hebt bezocht.

Voor dit doel maakt Amazon gebruik van webbakens om uw behoeften te bepalen en,  indien nodig, een cookie op uw computer te plaatsen. De gegevens waarnaar in punt 3 van  deze verklaring wordt verwezen, worden doorgegeven. Wij hebben geen invloed op de  verzamelde gegevens, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de  gegevensverzameling en de opslagperiode. Als u bij Amazon bent ingelogd, kunnen uw  gegevens direct aan uw account daar worden toegewezen. Als u niet aan uw Amazon-profiel  gekoppeld wilt worden, dient u uit te loggen. Het is mogelijk dat uw gegevens worden  gedeeld met Amazon-aannemers en overheidsinstanties. Wij hebben geen invloed op de  verzamelde gegevens, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de  gegevensverzameling. De gegevens worden overgebracht naar de VS en daar geëvalueerd.  De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 sec. 1 p. 1 lit. f GDPR.

 1. U kunt de installatie van Amazon Partner Program-cookies op verschillende manieren  voorkomen: i) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, in het bijzonder  zal het onderdrukken van cookies van derden voorkomen dat u advertenties van derden  ontvangt; ii) door de op interesses gebaseerde advertenties van amazon uit te schakelen via  de link http://www.amazon.de/gp/dra/info; iii) door de op interesses gebaseerde  advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne “About  Ads” uit te schakelen via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze  instellingen worden verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert. Wij willen u erop wijzen  dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.
 2. Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking  ervan, alsmede nadere informatie over uw rechten in dit verband en

instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, kunt u ook verkrijgen bij: Amazon  EU S.A.R.l, Amazon Services Europe S.A.R.l. en Amazon Media EU S.A.R.l., alle drie gevestigd  5, Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg; E-mail: ad-feedback@amazon.de. Amazon heeft zich  onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US Framework. Voor meer informatie over het gegevensgebruik door Amazon, zie het  privacybeleid van het bedrijf:

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1

http://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeI d=3312401 en http://www.amazon.de/gp/BIT/InternetBasedAds.

Document Controle  

Laatst bijgewerkt: 04/15/2021  Versie: 1